Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Gwyn Lewis - “Clybio yng Nghaernarfon”

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Arfon 2022/23

Cynhelir y ddarlith gan Gwyn Lewis - “Clybio yng Nghaernarfon” ar y 24ain o Dachwedd, 2022 yn:

Ystafell Gymunedol
Y Llyfrgell,
Lôn Pafiliwn,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1AS

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 7yh.  Bydd drysau ar agor o 6yh ymlaen i aelodau gael defnyddio ein adnoddau cyn i’r cyfarfod gychwyn.

Aelodau – am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Arfon