Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Gweithdy Hanes Teulu

Gweithdy Hanes Teulu mewn cydweithrediad a Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn

Rydym yn falch iawn i gydweithio gyda Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn i gynnal y gweithdy hwn. Bydd y rhaglen yn cynnwys sgyrsiau gan aelodau o'r Gymdeithas, John Dilwyn Williams, Mair Read a Dewi Jones) ar nifer o wahanol dulliau ymchwilio i'ch achau. Mae'r cynnwys yn addas i ddechreuwyr a phobl profiadol, yn wir unrhyw un sydd á diddordeb yn hanes ei deulu.

Dydd Sadwrn 22 Hydref 2022  - 1.30-5pm - Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn (Dolen Google Maps)

Siaradwyr

John Dilwyn Williams - ‘Dulliau traddodiadol’

Mair Read - ‘Ymchwilio ar-lein’

Dewi Jones -  ‘Ystyriwch DNA’

Hefyd

Stondin Cymdeithas Hanes Teulu Gwynedd,  Lluniaeth, Arddangosfa, Trafodaeth - Top-Tips’ gan bobl profiadol  

Cofrestru

Mae'n hanfodol eich bod yn gofrestru ymlaen llaw i fynychu'r digwyddiad hwn. Cyntaf i'r felin .... anfonwch air trwy ebost (afllmm@yahoo.com) neu ar neges testun 07917 700 851) Cofrestrwch  erbyn 20/10/22

Bydd un mynychwr lwcus yn derbyn pecyn prawf DNA o'r het mynychwyr !

Bydd y sgyrsiau yn Gymraeg, ond croeso i bawb.

Poster yn disgrifio'r digwyddiad