Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Dr Gareth Parry Jones - "James a Nikolai" "Teithiau Bywyd Dau Gapten" - 20/10/23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Dwyfor 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Dr Gareth Parry Jones -  "James a Nikolai" "Teithiau  Bywyd Dau Gapten" ar y 20fed o Hydref 2023 yn: Capel Y Drindod, Y Traeth, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5SG

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp.

Aelodau – am ddim Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Dwyfor