Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Dewi Owen Jones - "Family History and DNA" - 8/4/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2023/24

Dewi Owen Jones -  "Family History and DNA" - 8/4/24

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 7yh yn: Capel Ebeneser, Lôn Abergele, Hen Golwyn, LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy