Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Cyfarfod Blynyddol - Cangen Conwy

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2022/23

Cyfarfod Blynyddol - 13eg o Fawrth 2023 yn:

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 7yh yn:

Capel Ebeneser,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy