Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Cyfarfod Agored - Cangen Conwy.

Yn dilyn y pandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau, mae Cangen Conwy o Gymdeithas Hanes Teulu Gwynedd i fod i ail gychwyn eu cyfarfodydd Cangen ar Nos Lun 12fed Medi 2022 am 7yh yng Nghapel Ebeneser, Heol Abergele, Hen Golwyn, Bae Colwyn, LL29 9PF (Gyferbyn a gorsaf betrol y Co-Op) Mae'r gangen fel arfer yn cyfarfod ar yr ail ddydd Llun o bob mis rhwng Medi ac Ebrill (dim cyfarfodydd ym mis Ionawr a Chwefror).

Bydd cyfarfod cyntaf rhaglen 2022/2023 yn "GYFARFOD AGORED" ac fel y cyfryw, hoffai’r Gangen atgoffa Aelodau nad ydynt wedi mynychu o’r blaen neu ers peth amser am wahanol resymau, fod croeso mawr iddynt.

Bydd croeso cynnes hefyd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Hanes Teulu a hoffai ddod draw i gwrdd ag aelodau ein Cangen a chlywed a allai ein Cangen fod o gymorth gyda’u hymchwil ayb. Ni fydd tâl am fynychu'r cyfarfod anffurfiol hwn.

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Gangen ar eu e-bost conwyfamilyhistory2@gmail.com Mae Cangen Conwy yn gangen o Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd.

Canghennau:

Conwy Bangor