Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Cath Parri - Teulu Abram Wood - 29/2/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Arfon 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Cath Parri - Teulu Abram Wood ar y 29ain o Chwefror 2024 yn: Ystafell Gymunedol Y Llyfrgell, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AS

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 7yh. Bydd drysau ar agor o 6yh ymlaen i aelodau gael defnyddio ein adnoddau cyn i’r cyfarfod gychwyn.

Aelodau – am ddim Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Arfon