Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Beryl Griffiths – Tai Unnos y Garneddwen - 11/1/24

Rhaglen Cangen Meirionnydd 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Beryl Griffiths – Tai Unnos y Garneddwen ar y 11 o Ionawr, 2024 am 7yh yn: 

Nhŷ Siamas,
Sgwar Eldon,
Dolgellau,
LL40 1PY

Sylwer, codir tâl bychan ar bobl nad ydynt yn aelodau i fynychu ein cyfarfodydd a bydd y ddarlith hon yn y Gymraeg.

Canghennau:

Meirionnydd