Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Ann Jones - Mary Doladd - 14/9/23

Rhaglen Cangen Meirionnydd 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Ann Jones - Mary Doladd ar y 14 o Fedi, 2023 am 7yh yn: 

Nhŷ Siamas,
Sgwar Eldon,
Dolgellau,
LL40 1PY

Sylwer, codir tâl bychan ar bobl nad ydynt yn aelodau i fynychu ein cyfarfodydd a bydd y ddarlith hon yn y Gymraeg.

Canghennau:

Meirionnydd