Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Angharad Tomos - Canmlwyddiant Deiseb Merched Cymru - 17/11/23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Dwyfor 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Angharad Tomos - Canmlwyddiant Deiseb Merched Cymru ar y 17eg o Dachwedd 2023 yn: Capel Y Drindod, Y Traeth, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5SG

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp.

Aelodau – am ddim Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Dwyfor