Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Alun Jones - "Dic Aberdaron" - 19/1/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Dwyfor 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Alun Jones - "Dic Aberdaron" ar y 19eg o Ionawr 2024 yn: Capel Y Drindod, Y Traeth, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5SG

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp.

Aelodau – am ddim Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Dwyfor