Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > AGM and Members Night - 11/12/23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2023/24

Cyfarfod Blynyddol a Noson Aelodau - 11/12/23

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 7yh yn:

Capel Ebeneser,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy